Mine sisu juurde ↓

Valikuprotsess

Konkursil on kolm vooru:

1. voor (september-november): Veebipõhine kandideerimisvorm.

Vormis kirjeldab kandidaat oma senist haridusteed, huvialasid, keeleoskust, vastab mõnele iseloomustavale küsimusele ning põhjendab soovi UWC koolis õppimiseks.

2. voor (detsember): Esseevoor.

Kandidaat kirjutab essee ühel etteantud teemadest, edastab õpetaja soovituskirja ning möödunud ja käesoleva õppeaasta hinnetelehe. Essees loodame näha kandideerija arutlusoskust, ühiskondlikke teadmisi ja isikupära.

3. voor (jaanuar): Lõppvoor.

Kahe eelneva vooru põhjal kutsub hindamiskomisjon lõppvooru 10-15 enim silma paistnud kandidaati. Lõppvoor toimub kahe päeva jooksul. Esimesel päeval toimuvad erinevad meeskondlikud tegevused, mängud, ühised arutelud. Teisel päeval vesteldakse kõigi kandidaatidega individuaalselt eelnevate voorude info põhjal.

 

Kandidaadid valib välja UWC Eesti Ühingu vilistlastest koosnev hindamiskomisjon.