Mine sisu juurde ↓

UWC Eesti Ühing

UWC liikumise edendamisega Eestis ning riigisiseste õpilaskonkursside korraldamisega UWC stipendiumide väljastamiseks tegeleb MTÜ UWC Eesti Ühing.

Ühing hõlmab eneses üle 100 vilistlase ning ühenduse tegevliikmeteks on samuti peamiselt UWC lõpetanud, kes hindavad UWC missiooni ja väärtuseid ning soovivad liikumise jätkuvale arengule Eestis aktiivselt kaasa aidata. Komitee töö põhineb täielikult vilistlaste vabatahtlikul tegevusel. UWC Eesti põhikirjaga saab tutvuda siin.

UWC Eesti Ühingu juhatuse koosseis

  • Katrin Meschin
  • Sten Leinasaar
  • Meeri-Triin Tomson
  • Grete Helena Kütt

Juhatusse astumine

Ühingu liige loetakse juhatusse astunuks, kui täidetud on järgmised tingimused:

  1. Juhatuse liikmete senine arv on väiksem kui viis;
  2. Ühingu liige on avaldanud kirjalikku soovi juhatusse astuda (avalduse blanketi leiab siit);
  3. Ühingu liikmeid on teavitatud uue juhatuse koosseisust ning 14 päeva jooksul teavitamisest ei ole Ühing avaldanud soovi üldkoosolekuks;
  4. Alapunktis 3 kirjeldatud juhul kokku kutsutud üldkoosolek ei ole hääletanud alapunktis 2 nimetatud ühingu liikme juhatusse astumise vastu.

UWC Eesti Ühingu liikmed (2023 a. seisuga)

Katarina Keerd, Katrin Meschin, Saskia Lilli Lehtsalu, Maria Ivanova, Markus Tamm, Leonid Nikolajev, Piret Mägi, Marii Männiste, Kelli Maldre, Eeva Metssalu, Anna Gams, Joosep Roald Võrno, Karel Kristjan Leedo, Keitlin Kitsing, Meeri-Triin Tomson, Siret Leinasaar, Grete Helena Kütt, Marit Külv, Karoliine Pärlin.

Liikmeks astumine

Ühingu liikmeks võib astuda igaüks, kes nõustub UWC põhimõtetega ning soovib kaasa aidata nendest põhimõtetest lähtuvale tegevusele. Ühingu liikmeks astumine toimub kirjaliku avalduse põhjal, mille juhatus rahuldab kolmekümne päeva jooksul arvates selle esitamisest. Kirjaliku avalduse blanketi leiab siit.

Ühingu tegevus

UWC Eesti Ühingu ning stipendiaatide hiljutiste tegevustega saab lähemalt tutvuda nii Instagramis kui Facebookis.

 UWC Eesti Facebook

 

 UWC Eesti Instagram