Mine sisu juurde ↓

Lühikursused

Igal aastal korraldavad UWC koolid, rahvuskomiteed ja vilistlasgrupid paarinädalasi lühiprogramme, mille eesmärk on tutvustada UWC väärtusi ja missiooni laiemale publikule. Programmide raames tuuakse kokku noored maailma eri paikadest, kes erinevad üksteisest nii sotsiaalmajandusliku tausta, kultuuri, rassi, usu kui ka rahvuse poolest.

Lühiprogrammid annavad noortele kui tulevastele liidritele võimaluse mõne nädala jooksul elada koos eakaaslastega kogu maailmast, osaleda töötubades ja aruteludes ning tegeleda ühiskondliku tööga. Nende tegevuste kaudu saavad noored jagada isiklikke kogemusi seoses paljude aktuaalsete probleemidega nende endi riikides, edendada tolerantsust ning aidata vähendada eelarvamusi nii riikide kui ka rahvuste suhtes. Lühiprogrammidest saadud kogemused annavad noortele nii vajalikud oskused kui ka motivatsiooni olemaks aktiivsed kodanikud ning edendada ühiskondliku heaolu nende endi riikides.

Programmid toimuvad tavaliselt juulis või augustis ning kestavad umbes 2-3 nädalat. Kandideerimistingimused on programmiti erinevad.