Mine sisu juurde ↓

Valikukriteeriumid

Põhikriteeriumid:

  1. Kandidaat on Eesti kodanik või alaline elanik.

  2. UWC kooli astumise aasta 1. septembriks peab kandidaat olema 16-17 aastat vana. 2021. õppeaasta konkursil osaleva kandidaadi sünnikuupäev peab jääma ajavahemikku 20.august 2003 – 20.august 2005.

UWC kolledžites ja lühikursustel toimuvad õppetöö ja muu suhtlus inglise keeles. Sellest tulenevalt on nõutav kandideerijate küllaldane eneseväljendusoskus selles keeles.

Lisaks iseloomustavad UWC kandidaati järgmised omadused:

  • huvi maailma ja teiste kultuuride vastu
  • motivatsioon ja aktiivsus
  • algatusvõime
  • enesedistsipliin
  • teistega arvestav ja julge suhtleja
  • kohanemisvõime
  • hea õppeedukus