Mine sisu juurde ↓

Valikukriteeriumid

Põhikriteeriumid:

  1. Kandidaat on Eesti kodanik või alaline elanik.
  2. UWC kooli astumise aasta detsembriks peab kandidaat olema 16-18 aastat vana (s.t. ta on 10.-11. klassi õpilane/samaealine kutseharidust omandav noor, kellel on olemas põhiharidus). 

UWC kolledžites ja lühikursustel toimuvad õppetöö ja muu suhtlus inglise keeles. Sellest tulenevalt on nõutav kandideerijate küllaldane eneseväljendusoskus selles keeles.

Lisaks iseloomustavad UWC kandidaati järgmised omadused:

  • huvi maailma ja teiste kultuuride vastu
  • motivatsioon ja aktiivsus
  • algatusvõime
  • enesedistsipliin
  • teistega arvestav ja julge suhtleja
  • kohanemisvõime
  • hea õppeedukus

Üldjuhul pole oluline kandideerija majanduslik olukord. Seda tuleb arvestada vaid osalise finantseeringuga stipendiumite puhul. Esmatähtsad on siiski kandideerija isikuomadused ning põhjendatud soov õppida UWC koolis.