Mine sisu juurde ↓

Valikukriteeriumid

Põhikriteeriumid:

  1. Kandidaat on Eesti kodanik või alaline elanik.

  2. UWC kooli astumise aasta (2019. aasta) augustiks peab kandidaat olema 16-18 aastat vana.  See tähendab, et ta on hetkel 10.-11. klassi õpilane/samaealine kutseharidust omandav noor, kellel on olemas põhiharidus ning on üldjuhul sündinud aastatel 2001-2002.

UWC kolledžites ja lühikursustel toimuvad õppetöö ja muu suhtlus inglise keeles. Sellest tulenevalt on nõutav kandideerijate küllaldane eneseväljendusoskus selles keeles.

Lisaks iseloomustavad UWC kandidaati järgmised omadused:

  • huvi maailma ja teiste kultuuride vastu
  • motivatsioon ja aktiivsus
  • algatusvõime
  • enesedistsipliin
  • teistega arvestav ja julge suhtleja
  • kohanemisvõime
  • hea õppeedukus