Mine sisu juurde ↓

UWC kui liikumine ning organisatsioon

UWC (United World Colleges) on ülemaailmne haridusorganisatsioon missiooniga hariduse kaudu ühendada inimesi eri kultuuridest, riikidest ja rahvustest rahu ja jätkusuutliku tuleviku nimel.

 

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

UWC kandvaks tõekspidamiseks on hariduse võime tuua kokku eri taustaga noored üldinimlikel põhimõtetel, andes neile võimaluse muuta maailma läbi ettevõtlikkuse, isikliku eeskuju ning isetu juhtimisvõime. Eesmärgi saavutamiseks tagavad UWC koolid üle kogu maailma oma mitmekesisele õpilaskonnale väljakutsuva ning elu muutva haridusliku kogemuse. UWC inspireerib õpilasi tooma maailma positiivseid muutusi, esindades ühtlasi UWC üheksat põhiväärtust:

  • Rahvusvaheline ning kultuuridevaheline mõistmine
  • Erinevuste tunnustamine
  • Isiklik vastutus ja väärikus
  • Vastastikune vastutus ja austus
  • Kaastundlikkus ning ühiskondlikult kasulik töö
  • Austus keskkonna vastu
  • Idealistlik mõtteviis
  • Valmidus isiklikeks väljakutseteks
  • Isiklik eeskuju ning tegutsemisvalmidus

Tänaseks kuuluvad UWC liikumisse 18 kooli neljas eri maailmajaos. Enamik neist keskenduvad 16-19-aastastele noortele, kelle energiat ning idealismitunnet suunata empaatia, vastutustundlikkuse ning elukestva teotahte poole. UWC koolides on kasutusel International Baccalaureate (IB) õppekava – rahvusvaheline õppevorm, mille rajamisel UWC organisatsioon samuti suurt rolli mängis. Samal ajal rõhutatakse ka kogemuspõhilist õppimist läbi ühiskondlikult kasuliku töö ning vabaõhutegevuste.

UWC õpilased valitakse välja 155-s eri riigis tegutsevas UWC rahvuskomitees. Valik tehakse kandidaatide isikuomaduste ning arengupotentsiaali põhjal. Vastavalt UWC tõekspidamisele, mille kohaselt ei tohi haridus sõltuda majanduslikest teguritest, saavad 70% UWC õpilastest IB diplomiõppe perioodil stipendiumite näol kas täielikku või osalist rahalist toetust.

UWC viib läbi ka lühemaid hariduslikke programme, mis toimuvad 18-s UWC koolis, kuid ka mujal, suurendades veelgi noorte arvu, kel on võimalus saada osa UWC hariduslikust kogemusest.

UWC soodustab elukestvat pühendumist sotsiaalsele vastutustundlikkusele, olles tänaseks inspireerinud ülemaailmset, rohkem kui 60 000 vilistlastest koosnevat võrgustikku, kelle liikmed usuvad, et maailma on võimalik muuta läbi tegutsemise nii kohalikul, rahvuslikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.