Mine sisu juurde ↓

UWC haridusmudel ja tõekspidamised

 

“Meis on rohkemat, kui oskame arvata, kui meile tehtaks võimalikuks seda näha; küllap poleks me nõus oma elu lõpuni vähemaga leppima.”

Kurt Hahn

UWC-le omase haridusmudeli tuumaks on mitmekesisus. See iga UWC kooli oluline osa hõlmab tervet kogukonda. Iga õpilane saab kasu mitmekesises keskkonnas õppimisest – laieneb silmaring, suureneb eneseteadlikkus, samaaegselt omandatakse rahvusvaheliselt tunnustatud keskharidus.

UWC liikumine aitab õpilastel avastada võimalusi muutusteks. Nad kogevad, et on võimelised muutma maailma läbi tegutsemisvalmiduse, isikliku eeskuju ning isetu juhtimisvõime. UWC toetab noori nende teekonnal, rakendamaks oma intellektuaalset, moraalset, esteetilist, sotsiaalset, vaimset ning füüsilist potentsiaali täiel määral.

UWC-s õpitu juhindub seitsmest põhimõttest, mis kirjeldavad meie eesmärki - harida inimest kui tervikut. Õpilasi toetatakse nende otsingutes rahu, jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse õigluseni.

  1. Hariduse andmine peaks toimuma mitmekesises kogukonnas. Õpilased peaksid olema valitud eri regioonidest ning ühiskonnagruppidest, esindades seeläbi eripalgelisi inimestevahelisi pingeid tänapäeva maailmas.
  2. Haridus vajab aktiivset kultuuridevahelise mõistmise ning empaatia kultiveerimist, mis on rajatud elukogemustele ning kogukonna koostööle. See hõlmab muuhulgas kaasamist aruteludesse ning tegutsemist globaalsete probleemide lahendamise ja jätkusuutliku tuleviku nimel.
  3. Tervislik eluviis ning füüsiline heaolu on tasakaalustatud inimese arengule hädavajalik. Ebatervislik eluviis piirab inimese potentsiaali.
  4. Kogukonna koostoimimine on koolielu keskmeks. See nõuab iga kogukonna liikme aktiivset osavõttu.
  5. Õpilastel peaks olema võimalus aktiivselt tegutseda jätkusuutlikkuse probleemi lahendamisega nii individuaalsel kui institutsiooni tasandil.
  6. Õpilastel peab olema võimalus arendada ettevõtlikkust, enesedistsipliini ja vastutustundlikkust, tulla toime riskidega ning teha läbi katsumusi. Vajadusel peaks see toimuma täiskasvanute toetuse ning järelvalve all.
  7. Tunnustada tuleb iga õpilase individuaalseid võimeid ning andekust. UWC koolides peab olema tegevusi, mis aitaksid õpilastel rakendada oma täit potentsiaali.

Kõigil UWC koolidel on ühine missioon ning väärtused, kuid iga kool toimib erinevalt, selge kohaliku ja regionaalse identiteediga. UWC haridusmudel annab iga kooli tegutsemiseks üldise raamistiku. Mudel ei pane paika õppekava, kuid keskenub UWC haridusliku lähenemise unikaalsusele.