Mine sisu juurde ↓

Klassiväline tegevus

 

„Enesekindlus oma jõupingutustes, tagasihoidlikkus edus, graatsia kaotuses, õiglus vihas, selge otsustusvõime ka haavatud uhkuse korral ning alati valmis teisi aitama.“

Kurt Hahn, UWC liikumise asutaja

Loovus, Aktiivsus, Teenistus“ (ing.k. Creativity, Activity, Service) on alati olnud UWC hariduse keskmes. Igas vanuses õpilasi julgustatakse andma endast parim nii klassiruumis kui ka sellest väljas ning võtma osa väga erinevatest loomingulistest, füüsilistest, sotsiaalsetest ning ühiskondlikult kasulikest tegevustest.

Kõik UWC koolid ja kolledžid pakuvad suurt hulka nii kooli töötajate kui ka õpilaste eestvedamisel toimuvaid erinevaid CAS tegevusi:

Loovus

Kunst ning tegevused, mis hõlmavad loovat mõtlemist ja tegutsemist.
Siia hulka kuuluvad näiteks teater, muusika, kunstiajalugu, külastused kultuurilistesse paikadesse ja tants.

Aktiivsus

Füüsiline tegevus ja väljakutse.
Mõned näited on ronimine, kajakisõit, jooksurühmad, korvpall, orienteerumine jpt.

Teenistus

Vabatahtlik ning ühiskondlikult kasulik töö, millel on kasu kohalikule kogukonnale ning mis on õpikogemuseks õpilastele.

Need on suuresti varieeruvad, aga mõned näited on kohaliku lasteaia toetamine, põgenikelaagrites ürituste korraldamine, puuetega inimestele spordi- ning teatriürituste korraldamine, teadusteatrid lastele ja täiskasvanutele, inglise keele tunnid kohalikule kogukonnale, kooli aias töötamine, kohalikus koolis multikultuursuse soodustamine jne.

CAS demonstreerib, et UWC haridus ei seisne mitte ainult akadeemilistes väljakutsetes vaid eluvaate kujundamises: teiste suhtes huvi ning kaastundlikkuse arendamine. CAS võimaldab õpilastel panna oma klassiruumis õpitud teadmisi konteksti ning reaalselt praktiseerida. Tänu sellele, et CAS on UWC hariduse keskmes, arendavad õpilased oma suhtlusoskusi läbi eksperimentaalse õppe. End proovile pannes saavad õpilased ka suurepärase tasakaalu akadeemilise survega toimetulekuks.

CAS on üks kolmest põhielemendist, mis tuleb läbida igal õpilasel, kes õpivad International Baccalaureate diplomiprogrammi järgi. Samal ajal kui teised IB koolid nõuavad ainult miinimumi täitmist, on UWC sellele valdkonnale palju rohkem rõhku pannud ning UWC koolidest ja kolledžites läbivad õpilased ühe õppeveerandiga rohkem CAS tegevusi kui teistes IB koolides terve aastaga. Paljud õpilased näevad oma CAS tegevusi kui üht kõige olulisemat osa tervest UWC kogemusest.