Mine sisu juurde ↓

Õpingute finantseerimine

UWC kolledžite eesmärk on pakkuda väga heal tasemel rahvusvahelist haridust, mis oleks noortele kättesaadav, olenemata nende sotsiaalmajanduslikust taustast. Tänu annetajatele (vilistlased, vanemad, sõbrad) ja partneritele (filantroopid ja teised toetajad) õpib 65% õpilastest UWC koolides täis- või osalise stipendiumiga. UWC liikumise jätkusuutlikus sõltub tugevasti tema liikmete toetusest ja panusest, mida oodatakse vastavalt individuaalsetele võimalustele.  

Kandidaate valitakse UWC kolledžitesse ja lühiprogrammidesse üksnes nende isikuomaduste ning motivatsiooni põhjal. Perekonna majanduslik olukord ei mõjuta kandidaadi valikut.

UWC organisatsiooni poolt pakutava stipendiumi suurus määratakse lõplikult kindlaks alles pärast lõppvooru, kui komisjon on välja valinud sobivad kandidaadid kolledžitesse ja lühiprogrammidesse. Pere majandusliku olukorra hindamine (ingl. k. financial assessment) viiakse läbi individuaalselt vastavalt UWC nõuetele (leibkonna eelneva aasta sissetulekute ja kulude põhjal). Arvestades perekonna võimalustega, tehakse kandidaadile vajaduspõhine stipendiumi pakkumine. Stipendium katab kaheaastase IB õppe, majutuse, toitlustuse ja kolledži poolt pakutavad koolivälised tegevused (CAS). Üldjuhul ei sisaldu õppemaksus transpordi- ja isiklikud kulud.

2019. aasta konkurssi raames annab UWC Eesti ühing välja nelja kolledži poolt pakutud vajaduspõhist stipendiumi. Tegelik õppemaks, mille kolledžid katavad täielikult või osaliselt demonstreeritud vajaduse korral, on järgmine:

  • UWC Adriatic 23 000€ aastas;
  • UWC Red Cross Nordic 28 400€ aastas;
  • UWC Dilijan 31 420€ aastas;
  • UWC South East Asia 47 400€ aastas.
  • UWC ISAK Japan 37 260€ aastas.