Mine sisu juurde ↓

Õpingute finantseerimine

UWC kolledžite eesmärk on pakkuda väga heal tasemel haridust, mis oleks noortele kättesaadav olenemata nende sotsiaalmajanduslikust taustast. Tänu doonoritele ja partneritele õpib 65% õpilastest UWC koolides täis- või osalise stipendiumiga.

Eesti rahvuskomitee annab igal aastal välja vähemalt ühe täisstipendiumi ja lisaks osaliste stipendiumite pakkumisi. Stipendiumite ulatus ja pakutavad koolid erinevad aastati.

Lõppvoorus valituks osutunud kandidaatide peredega viiakse vastavalt UWC nõuetele läbi majandusliku olukorra hindamine (ing.k. financial assessment). 

Stipendium katab IB õppe, majutuse, toitlustuse ja kolledži poolt pakutavad koolivälised tegevused (CAS).

Õppemaksus ei sisaldu transpordi- ja isiklikud kulud.

Palume kandidaatidel enne kandideerimist kaasnevad rahalised kulutused läbi arutada ja stipendiumivalikul pere võimalusi arvestada.