Mine sisu juurde ↓

Kurt Hahn

1 July 2021

UWC asutaja

Kurt Hahn, üks mõjukamaid rahvusvahelise hariduse edendajaid 20. sajandil, sündis Saksamaal 1886. aastal juudi peres. Hahn omandas hariduse Saksamaal ja hiljem Suurbritannias Oxfordis, enne kui esimene maailmasõda tõi ta tagasi kodumaale. Tema varajane huvi hariduse kui positiivse ja ühendava jõu vastu tugevnes esimese maailmasõja purustuste ja kahjustuste mõjul. Viimase Saksamaa liidukantsleri Salemi Printsi Max von Badeni kaasabil, asutas Hahn Salemi Kooli Saksamaal, mille alustaladeks olid austus üksteise vastu, vastutus kogukonna ees ja teadlikkus demokraatia rollist nende väärtuste sälitamisel. 1993. aastal pagendati Hahn natside kritiseerimise tõttu Suurbitanniasse. Ta avas Šotimaal Gordonstouni kooli, mille neli põhiväärtust olid rahvusvahelisus, väljakutsed, vastutus ja ühiskondlik töö.

Hahn mängis võtmerolli Outward Bound organisatsiooni, Edinburghi Hertsogi Auhinna ja 1962. aastal avatud UWC Atlantic kooli asutamisel. 1958. aastal osales Hahn NATO töötajate konverentsil, kus teda inspireeris koostöö endiste teise maailmasõja vastaste vahel. Ta uskus, et harides üheskoos üle maailma kogunenud noori, on tulevased konfliktid lihtsamini välditavad. Sellest usust hariduse maailma muutvasse jõudu sai alguse UWC. Liikumise missioniks sai muuta haridus jõuks, mis suudab ühendada inimesed, rahvused ja kultuurid rahu ning jätkusuutliku tuleviku nimel.

Hahn suri Saksamaal 1974. aastal. Britain’s Dictionary of National Biography nimetab teda "inimkonna koolidirektoriks ja kodanikuks". Tema pärand on üks olulisemaid rahvusvahelise hariduse ajaloos.

 

„Minu arvates on hariduse tähtsaim ülesanne kindlustada järgnevate väärtuste säilimine: ettevõtlik uudishimu, tugev vaim, visadus, enesekriitilisus, ning kõige olulisem — kaastunne“.