Mine sisu juurde ↓

Tugisüsteem

UWC on pühendunud oma õpilaste heaolu ja arengu toetamisele – seda nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil, seetõttu on korralik tugisüsteem UWC kogukonnas väga olulisel kohal. Oleme toonud õpilased kokku kõikjalt üle maailma eesmärgiga hoida sihilikult kogukonna mitmekesisust ning seetõttu soovime igati aidata õpilastel kohaneda oma uue elukohaga kodust kaugel, samuti keele omandamisega, akadeemilise programmiga hakkama saamisel ning kõiges muus.

Kõigis UWC kolledžites on kohal vastav meeskond, kes toetavad õpilaste heaolu. Selles meeskonnas on näiteks majavanemad, akadeemilised nõustajad, vastastikuse toetamise süsteem teise ja esimese aasta õpilaste vahel, kooliõed ja nõustajad, tervisespetsialistid, koolikogukonna eest vastutajad, psühholoogid ja terapeudid jt.

On samuti oluline, et ka õpilased ise võtaksid aega, et oma rolli üle koolikogukonnas mõtiskleda ning ennast analüüsida. See tähendab näiteks aktiivselt selle üle mõtlemist, kuidas nad teistega suhtlevad ning võtta ka ise vastutus austava ning rõõmsa kogukonna loomisel. UWC koolilinnakutes kehtib lihtne põhimõte: austa teisi; ning kui õpilane tunneb ennast hästi ja turvaliselt, läheb tal edukalt ka klassiruumis ning UWC kogukonnas.

Koolilinnakus elavad töötajad saavad regulaarselt kokku, et omavahel arutada ning kindlustada kõigi panustamine terve elu- ja õpikeskkonna loomisesse. Sissejuhatava nädala jooksul koolitatakse ka uusi õpilasi, pannes erilist rõhku multikultuurses keskkonnas hakkama saamisele. Lisaks sellele toimuvad kooliaasta jooksul mitmed koolisisesed arutelud UWC kui kogukonna edendamise teemal.