Mine sisu juurde ↓

UWC Eesti komitee

UWC liikumise edendamisega Eestis ning riigisiseste õpilaskonkursside korraldamisega UWC stipendiumide väljastamiseks tegeleb MTÜ United World Colleges Eesti Ühing.
 
Ühing hõlmab eneses üle 60 vilistlase ning ühenduse tegevliikmeteks on samuti peamiselt UWC lõpetanud, kes hindavad UWC missiooni ja väärtuseid ning soovivad liikumise jätkuvale arengule Eestis aktiivselt kaasa aidata. 
 
UWC Eesti Ühingu juhatuse liikmeteks on Kelli Maldre ja Maria Ivanova, kes vastutavad ka stipendiumikonkursside korraldamise eest.